fbpx
Cá nhân
1 năm trước
45 Views

Cần Gấp Thợ Nails & Recetionist Ở Lake Worth FL

Tìm Thợ Nails
Lake Worth, FL, Hoa Kỳ

Cần Gấp Thợ Nails & Recetionist Ở Lake Worth FL

Cần gấp thợ bột/dip, receptionist full time hoặc part time (weekends).

– Bao lương hoặc ăn chia tùy ý.

– Tiệm mở cửa 7ngày/tuần, chủ trẻ thợ trẻ vui vẻ hoà đồng, không trừ supply và clean up, giờ giấc thoải mái, chia turn công bằng.

– Tiệm nằm trong khu M.y tr.ang (khách trắng 70%).

Xin gọi phone tiệm :561-814-3788 để biết thêm chi tiết.Thank you!

Địa chỉ: 7014 Charleston Shores Blvd, Lake Worth FL 33467

Cần gấp thợ bột/dip, receptionist full time hoặc part time (weekends).

– Bao lương hoặc ăn chia tùy ý.

– Tiệm mở cửa 7ngày/tuần, chủ trẻ thợ trẻ vui vẻ hoà đồng, không trừ supply và clean up, giờ giấc thoải mái, chia turn công bằng.

– Tiệm nằm trong khu M.y tr.ang (khách trắng 70%).

Xin gọi phone tiệm :561-814-3788 để biết thêm chi tiết.Thank you!

Địa chỉ: 7014 Charleston Shores Blvd, Lake Worth FL 33467

Hannah Leeee
Là thành viên từ: 1 năm
User is offline
See all ads
561 * * * * * * * * *
Thêm vào mục yêu thích
Thêm vào so sánh
Báo cáo tin đăng
© 2022 Cafe Nails USA - cafenailsusa.com