fbpx
Cá nhân
11 tháng trước
53 Views

Cần thợ bột , dịp, chân tay nước

Tìm Thợ Nails
Pearland, Texas, Hoa Kỳ
$900 /tuần

Hello, Anh, Chi, Em tiệm em ở khu Pearland 77584 . Cần thợ bột , dịp, chân tay nước . Full-time part-time welcome. Lương từ : $900 – $1200

 ( 6-days )

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

LL : ☎️ 833-230-8992

              304-610-2808

             Thank you 🌸🌸

Oasis.
Là thành viên từ: 11 tháng
User is offline
See all ads
833 * * * * * * * * *
Thêm vào mục yêu thích
Thêm vào so sánh
Báo cáo tin đăng
© 2022 Cafe Nails USA - cafenailsusa.com