fbpx
Cá nhân
1 năm trước
48 Views

Tiệm mình vẫn còn nhận thợ bột và TCN

Tìm Thợ Nails
Suwanee, GA 30024, Hoa Kỳ

Hello mọi người.  Tiệm mình vẫn còn nhận thợ bột và TCN làm full-time hay part-time. Tiệm vùng Suwanee/Johncreek đóng cửa Chủ Nhật, 9:30-6:00 everyday.  Tiệm 100% Mỹ trắng tips nhiều và không trừ supplies.  Bạn nào thích việc nhẹ lương cao chủ hiền mà giờ làm việc lại ít thì mau a lô cho Chris (404)312-4744😂👍

Chris Dooo
Là thành viên từ: 1 năm
User is offline
See all ads
404 * * * * * * * * *
Thêm vào mục yêu thích
Thêm vào so sánh
Báo cáo tin đăng
© 2022 Cafe Nails USA - cafenailsusa.com