fbpx
Cá nhân
1 năm trước
46 Views

Tiệm nail đang cần thợ

Tìm Thợ Nails
Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ

Chão cà nha,

Ban em có tiêm nail dang cân tho bôt, chân tay nuóc. Tiêm không có trù supply, sach sê, chù biêt nói it tiêng viêt nhung rât de chiu, thoái mái! Luong bao theo tay nghê, cà nhà có ai cân xin liên hê Nikki 8323736663 de biét thêm chi tiêt.

Em cám ón anh/chi dã duyêt bài.

Looking for nail tech who’s doing powder, pedicure and manicure. Commission base or bao depending on experience. Call or text me at 8323736663 Nikki. Good location and mixed nationalities.

I’m really appreciate admin for this post.

Simon Nguyen
Là thành viên từ: 1 năm
User is offline
See all ads
832 * * * * * * * * *
Thêm vào mục yêu thích
Thêm vào so sánh
Báo cáo tin đăng
© 2022 Cafe Nails USA - cafenailsusa.com